Avtalsspecifikt
Total avtalstid: {{ main.getTotalContractPeriod() }}
Total körsträcka: {{ main.getTotalDistance() }}
- varav privatkörning: {{ main.getTotalPrivateDistance() }}
Fossil körsträcka: {{ main.getTotalFossileDistance( main.userInput.car ) }}
- varav privatkörning: {{ main.getPrivateFossileDistance( main.userInput.car ) }}
Körsträcka el: {{ main.getTotalElectricDistance( main.userInput.car ) }}
- varav privatkörning: {{ main.getPrivateElectricDistance( main.userInput.car ) }}
Körsträcka i tjänsten: {{ main.getTotalWorkDistance() }}
Bilspecifikt
Bilmodell: {{ main.getCarModelName( main.userInput.car ) }}
Motor: {{ main.getEngineType( main.userInput.car ) }}
Växellåda: {{ main.getTransmission( main.userInput.car ) }}
Hästkrafter: {{ main.getHorsePower( main.userInput.car ) }}
Utsläpp co2: {{ main.getEmission( main.userInput.car ) }}
Bränsleförbrukning Fossilt: {{ main.getUsageFossile( main.userInput.car ) }}
Bränsleförbrukning El: {{ main.getUsageElectric( main.userInput.car ) }}
Bilens kostnad
Grundpris brutto, inkl. moms: {{ main.getBasicPrice_gross_inc_vat( main.userInput.car ) }}
RSV Pris: {{ main.getRsvPrice( main.userInput.car ) }}
RSV Pris ink Extrautrustning och Vinterhjul: {{ main.getRsvPrice_inc_addons_winterTires( main.userInput.car ) }}
Grundpris brutto, exkl. moms: {{ main.getBasicPrice_gross_ex_vat( main.userInput.car ) }}
Rabatt grundbil i procent: {{ main.basicDiscountPercent( main.userInput.car ) }}
Rabatt grundbil i kr inkl. moms: {{ main.getBasicDiscount_inc_vat( main.userInput.car ) }}
Rabatt grundbil i kr exkl. moms: {{ main.getBasicDiscount_ex_vat( main.userInput.car ) }}
Grundpris netto inkl. moms: {{ main.getBasicPrice_net_inc_vat( main.userInput.car ) }}
Grundpris netto exkl. moms: {{ main.getBasicPrice_net_ex_vat( main.userInput.car ) }}
Totalt utrustning: {{ main.getTotalAddons() }}
Totalt utrustning ex moms: {{ main.getTotalAddons_ex_vat() }}
Rabatt extrautrustning i procent: {{ main.getDiscountAddonsPercent() }}
Rabatt extrautr i kr inkl. moms: {{ main.getTotalAddonsDiscount_inc_vat() }}
Rabatt extrautr i kr exkl. moms: {{ main.getTotalAddonsDiscount_ex_vat() }}
Extrautrustning netto inkl moms: {{ main.getTotalAddons_net_inc_vat() }}
Extrautrustning netto exkl moms: {{ main.getTotalAddons_net_ex_vat() }}
Vinterhjul ink moms: {{ main.getWinterTires() }}
Vinterhjul ex moms: {{ main.getWinterTires_ex_vat() }}
Rabatt vinterhjul i kr inkl. moms: {{ main.getWinterTiresDiscount() }}
Vinterhjul netto efter rabbatt inkl. moms: {{ main.getWinterTires_net_inc_vat() }}
Totalt utr brutto ink moms {{ main.getEquipmentTotal_gross_inc_vat() }}
Totalt utr brutto ex moms {{ main.getEquipmentTotal_gross_ex_vat() }}
Totalt utr netto ink moms {{ main.getEquipmentTotal_net_inc_vat() }}
Totalt utr netto ex moms {{ main.getEquipmentTotal_net_ex_vat() }}
Totalt bilpris netto inkl moms: {{ main.getTotalCarPrice_net_inc_vat( main.userInput.car ) }}
Totalt bilpris netto exkl moms: {{ main.getTotalCarPrice_net_ex_vat( main.userInput.car ) }}
Supermiljöbilspremie
- Särskild leasingavgift exkl moms:
{{ main.getSuperEnvironmentBonus( main.userInput.car ) }}
Ingångsvärde leasing exkl. moms: {{ main.entryValueLeasing_ex_vat( main.userInput.car ) }}
45 - Restvärde bil inkl moms: : {{ main.getResidualValue_inc_vat( main.userInput.car ) }}
46 - Restvärde utrustning ink moms: {{ main.residualValueAddons_inc_vat( main.userInput.car ) }}
47 Restvärde totalt (bil + utrustning) ink moms: {{ main.getTotalResidualValue_inc_vat( main.userInput.car ) }}
48 Restvärde totalt (bil + utrustning) exkl moms: {{ main.getTotalResidualValue_ex_vat( main.userInput.car ) }}
Fordonskatt per år: {{ main.getVehicleTaxYearly( main.userInput.car ) }}
Kundränta: {{ main.getCustomerInterestPercent( main.userInput.car ) }}
Restvärde i procent bruttot grundbil: {{ main.getResidualValuePercent( main.userInput.car ) }}
Förmånsvärde
Förmånsvärde per år: {{ main.getFringeBenefitPerYear( main.userInput.car ) }}
Förmånsvärde bas (Rad 53): {{ main.getFringeBenefitPerYearBase( main.userInput.car ) }}
Förmånsvärde inkl ev avdrag miljöbil {{ main.getFringeBenefitIncEnvironmentReduction( main.userInput.car) }}
Nettolöneavdrag/Egenavgift {{ main.getNetSallaryReduction() }}
Förmånsvärde brutto per månad: {{ main.getTaxableBenefitMonthly_gross( main.userInput.car ) }}
Förmånsvärde brutto
vid Nettolönavdr per månad:
{{ main.getTaxableBenefitMonthlyWithReductionMonthly_gross( main.userInput.car ) }}
Annat förmånsvärde placeholder? {{ main.taxableBenefitPlaceholder( main.userInput.car )}}
Förmånsvärde netto per månad {{ main.getTaxableBenefitMonthly_net( main.userInput.car ) }}
Kostnader
Drivmedelpris per liter
inkl moms ({{ main.userInput.car.engineType }}):
{{ main.getFuelCost_inc_vat( main.userInput.car ) }}
Drivmedelpris per liter
exkl moms ({{ main.userInput.car.engineType }}):
{{ main.getFuelCost_ex_vat( main.userInput.car ) }}
Drivmedelpris el exkl moms: {{ main.getElectricCost_ex_vat() }}
Drivmedelkostnad över avtalstid
exkl. moms:
{{ main.getFuelPriceOverContractPeriod_ex_vat( main.userInput.car ) }}
Drivmedelkostnad per månad
exkl. moms:
{{ main.getFuelPriceMonthly_ex_vat( main.userInput.car ) }}
Sociala avgifter på förmånsvärde: {{ main.socialFeesTaxableBenefit( main.userInput.car ) }}
Sociala avgifter på bränslet {{ main.socialFeesFuel( main.userInput.car ) }}
Övriga kostnader
Leasingavgift: {{ main.leasingCost( main.userInput.car ) }}
Halv moms: {{ main.leasingHalfVat( main.userInput.car ) }}
Service: {{ main.getServiceFee( main.userInput.car ) }}
Försäkringspremie: {{ main.getInsuranceFee( main.userInput.car ) }}
Biladministration exkl moms: {{ main.getAdminFee( main.userInput.car ) }}
Fordonskatt: {{ main.getVehicleTaxMonthly( main.userInput.car ) }}
TCO per månad
Leasing ex moms: {{ main.leasingCost( main.userInput.car ) }}
Leasing inkl moms (halv moms): {{ main.leasingCost_inc_halfvat( main.userInput.car ) }}
Drivmedelkostnad per månad exkl. moms: {{ main.getFuelPriceMonthly_ex_vat( main.userInput.car ) }}
Servicekostnad {{ main.getServiceFee( main.userInput.car ) }}
Vinterhjul {{ main.winterTiresMonthly( main.userInput.car ) }}
Sociala avgifter på förmånsvärde {{ main.socialFeesTaxableBenefit( main.userInput.car ) }}
Sociala avgifter på bränsle {{ main.socialFeesFuel( main.userInput.car ) }}
Försäkringspremie: {{ main.getInsuranceFee( main.userInput.car ) }}
Fordonskatt: {{ main.getVehicleTaxMonthly( main.userInput.car ) }}
Nettolöneavdrag/Egenavgift -{{ main.getNetSallaryReduction() }}
Biladministration exkl moms: {{ main.getAdminFee( main.userInput.car ) }}
TCO (ex moms) {{ main.getTCO_ex_vat( main.userInput.car ) }}
TCO (ink moms) {{ main.getTCO_inc_vat( main.userInput.car ) }}
För föraren exkl drivmedel {{ main.totalCostForDriver_ex_fuel( main.userInput.car ) }}
Drivmedelkostnad förarens
Bränsle 36 mån ex moms {{ main.fuelCostPeriod_ex_vat( main.userInput.car ) }}
Bränsle 36 mån inc moms {{ main.fuelCostPeriod_inc_vat( main.userInput.car ) }}
El 36 mån exkl moms {{ main.electricCostPeriod_ex_vat( main.userInput.car ) }}
El 36 mån inkl moms {{ main.electricCostPeriod_inc_vat( main.userInput.car ) }}
Summa Drivmedel 36 mån
inkl moms.
{{ main.totalCostFuelPeriod_inc_vat( main.userInput.car ) }}
Drivmedel / mån inkl moms {{ main.fuelCostPerMonth( main.userInput.car ) }}
För föraren per mån
inkl drivmedel inkl moms
{{ main.forDriverMonthly_inc_fuel( main.userInput.car ) }}
{{main.copy.how_it_works_title}}

{{main.copy.intro_headline}}

{{main.copy.carlist_headline}}

{{car.name}}

{{car.name}}

{{car.car_type}}

{{main.copy.how_it_works_headline}}

{{infoitem.how_it_works_label}}

{{infoitem.how_it_works_label}}

{{main.copy.read_more}}

{{main.copy.how_it_works_title}}

{{main.copy.how_it_works_baseline}}

{{infoitem.how_it_works_label}}

{{infoitem.how_it_works_label}}

{{main.copy.carlist_headline}}

{{car.name}}

{{car.name}}

{{car.car_type}}

{{main.userInput.car.name}}

{{main.userInput.car.baseline}}

{{main.userInput.car.name}}

: {{main.userInput.car.basicPrice | prettify}} kr

{{car.name}}

{{car.name}}

{{car.car_type}}

{{main.copy.switch_car_footnote}}

{{main.userInput.car.name}}

  • {{main.copy.engine_label}}{{main.userInput.car.engineType_text | stroke}}
  • {{main.copy.gearbox_label}}{{main.userInput.car.transmission_text | stroke}}
  • {{main.copy.horsepower_label}}{{main.userInput.car.horsePower | stroke}} hk
  • {{main.copy.co2_label}}{{main.userInput.car.emission | stroke}} g
  • {{main.copy.petrol_usage_label}}{{main.userInput.car.fuelConsumption*10 | decimals:1 | stroke}} l/100km*
  • {{main.copy.electricity_usage_label}}{{main.userInput.car.energyConsumption*10 | stroke}} kWh/100 km

* {{main.copy.fuel_note}}